江西省中国人民政治协商会议第十二届委员会主席,副主席,秘书长及常委会名单

时间:2018-02-05 01:23:03166网络整理admin

I. Chairman Yao Zengke II, Vice Chairman Li Huadong Xie Ru (female) Tang Jianren Liu Xiaozhuang Chen Junqing Zhang Yong (Provincial Government Office) Xiao Yi Liu Weiping Lei Yuanjiang III, Secretary General Wang Shuang IV, Standing Committee (101 in total, sorted by surname strokes) Shangguan new morning Wang Ping (female) Wangjiang Jun Wang Zhijun Mao Guodian Founder Asia Deng Xingming Deng Huang Bao Ye Shi Ke Zhu Limeng (female) Zhu to Friends of Zhu Galaxy Liu Mu-Hua Liu Lin shoots Liuding Ming Liu Jianquan Liu Ju Jiao (female) Liu Xinnong Ruanjian Kun Du Jianqiang Li Jun (female) Li Yun root Li Jiang Shan Li Liangbin Li Xiaohao Eric Li Daopeng Lee Jesus light poplar raw Yang Chunyan (female) Xiaomin Xiao strong Shaw group Shaw Liqing Xiao Hua Yin Wu on behalf of the amnesty Wu Hui body Wu Feng Gang HE Jian Yang Yushao Liang Zou Fen student Xin Hongbo Shen Zemin Zhang Yong (Provincial United front Work Department) Zhang Liqiang Zhang Qingwen Zhangguo Xuan Zhang Zhiming (female) CHANG (female) Chen Xiaoyong Ouyang Yi Jianxiong Chen Hsiang Lin Kai tree Bin Luo Ying Zhou Haitao Zheng Youqing Zhourong Biao Zheng Yuehui (female) Zheng Zhaoguo item Kunio Zhao Bo (female), Hu Bin (female) Hu Weirong Hu Guoliang Hu Shu beads (Female),