江西省人大常委会任免辞名单

时间:2017-05-17 15:30:19166网络整理admin

1. Appointed Huang Xunrong as the President of the Environmental Resources Trial Court of the Higher People's Court of Jiangxi Province; 2. Appointed Wu Zhihua, Peng Cailing, Chen Yinfa, Huang Shengmin, Yan, Hu Aiju, Chen Xiangqun, Zhou Suyang, Chi Feng, Wang Feng, Peng Xiugui, Wang Songshan, Wu Min, Tao Songbing , Liu Weiwei, Wu Yuping, Zhou Hui, Wang Wei, Ding Baohua, Zou Zhengyou, Wei Wei, Lin Xianyu, Zhang Hua, Zheng Hongge, Wan Jing, Xiong Jingyan, Li Zhenfeng, Li Bin, Tang Zhiyong, Hu Yuan as judges of the Jiangxi Provincial Higher People's Court 3. Exempt Chen Jianping from the second court of the Criminal Trial of the Jiangxi Provincial Higher People's Court, the members of the Judicial Committee, and the Judges; 4. Exempting Hu Jiajin from the Judgement Committee and Judges of the Jiangxi Higher People's Court; Go to Fu Weigang and Guo Guolin's post of judges of the Jiangxi Provincial Higher People's Court; 6. Appoint Huang Wenzhong, Cai Yingchun, Zhang Shimei, Wang Wei, Xu Jing, Xie Yumei, Gong Xue, Qi Guohui, Xu Hongping, Wang Yan, Xiong Jinping, Zheng Guoliang, Huang Xinyun, Chen Bin, Ding Qiuping, Yu Yi, Kang Fei, Pan Tiezheng, Wang Chenyi, Wang Huifu, Huang Zuoying, Zhao Zhiqiang, Yan Ji, Li Lifen, Deng Jianhua, Hei Tingting, Ouyang Chuanqi, Liu Meixia, Yuan Zongjiao, Wang Qingxin, Zhang Juan, Huang Xin, Qiu Wei, Liu Qingtao, Shuai Qinghua, Zhang Mingxi, Jin Laijie, Sun Yi, Deng Xiaoming are the Jiangxi Provincial People's Procuratorate 7. Prosecutor; 7. Appointed Jia Wenqi as a member of the Procuratorate of the People's Procuratorate of Changchun District, Jiangxi Province, and an inspector; 8. Appointed Chen Lingyun, Gong Shaoxiang and Sheng Yu as procurators of the People's Procuratorate of Changchun District, Nanchang, Jiangxi Province; Wu Hailong is the inspector of the People's Procuratorate of Yichun Xinhua District, Jiangxi Province; 10. Appointed Li Lin and Yang Jianguo as the inspectors of the People's Procuratorate of Shangrao Zhuhu District,